dubbele-lemniscaat

DE ONTEMBARE VROUW

De Ontembare Vrouw is een krachtig en inspirerend archetype die symbool staat voor vrijheid, authenticiteit en innerlijke kracht. Zij is de belichaming van de vrouw die leeft volgens haar eigen regels en die diep verbonden is met haar ware zelf.
De Ontembare Vrouw laat zich niet beperken door maatschappelijke verwachtingen of normen. In plaats daarvan volgt ze haar hart en intuïtie met moed en vastberadenheid.
Met de volgende kwaliteiten van de Ontembare Vrouw zullen wij deze herfst op exploratie gaan.

DIERLIJKHEID
Je zal jouw dierlijkheid gaan verkennen door middel van dans en beweging. Dit brengt je diep in contact met je lichaam en met je emoties. Daardoor kan je een krachtige verbinding met je instincten en innerlijke kracht gaan ontwikkelen. Door vrij & rauw te dansen, kan je jezelf bevrijden van stress en maatschappelijke verwachtingen. Uitdrukking geven aan jouw authentieke zelf zal je creativiteit tevens vrijelijk doen laten stromen.
Je letterlijk fysiek vrij te laten bewegen biedt een enorme emotionele bevrijding, spirituele groei en heling. Waardoor je jouw oude wonden kunt gaan verwerken en je jouw volledige potentieel kunt gaan omarmen.

AUTHENTICITEIT
De Ontembare Vrouw is trouw aan zichzelf en haar eigen waarden. Ze spreekt haar waarheid en handelt in overeenstemming met wie ze werkelijk is. Zij nodigt je uit om je onverschrokken zelf te zijn. Ze is de fluistering in je oor die je aanspoort om jouw waarheid te gaan spreken. Om te gaan leven in harmonie met wie je echt bent. Ze weet dat jouw ware zelf een onschatbare schat is, bedoeld om te schitteren. Niet om zich constant te blijven conformeren.

VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID
Ze roept je op om je vleugels uit te gaan slaan. Om los te breken van verwachtingen en volledig te gaan leven volgens jouw eigen regels. Ze is de storm in je hart die je aanmoedigt om je eigen weg te banen, ongeacht de hindernissen die je ongetwijfeld op je pad tegenkomt.

CREATIVITEIT EN ZELFEXPRESSIE
Ze daagt je uit om jezelf te laten zien, om je innerlijke wereld te laten stralen door kunst, muziek, dans of welke vorm van creativiteit je ook kiest. De Ontembare Vrouw wil dat je jouw unieke stem laat horen, luid en trots.

MOED EN KRACHT
De Ontembare Vrouw is moedig en sterk. Ze gaat uitdagingen met vastberadenheid aan. En vecht voor wat ze gelooft. Haar innerlijke kracht helpt haar om door moeilijke tijden heen te komen. Met de Ontembare Vrouw aan je zijde voel je een ongekende kracht, een vuur dat je door elke uitdaging loodst. Ze is je innerlijke krijgerin, altijd klaar om op te staan en te vechten voor wat je gelooft.

VERBONDENHEID MET DE NATUUR
Ze fluistert je geheimen van de wilde natuur toe, brengt je rust en kracht wanneer je je verbindt met de aarde. De natuur is haar thuis, en zij nodigt jou uit om daar ook jouw toevlucht in te zoeken. Zodat jouw ziel zich daar kan laten herleven.


INNERLIJKE WIJSHEID
De Ontembare Vrouw is de fluistering van de wijsheid van jouw ziel.
Ze nodigt je uit om te gaan vertrouwen op je intuïtie. Om je innerlijke stem te gaan volgen. Haar wijsheid is oud en diep, en leiden je naar je ware pad.

Hoe zou het zijn om de  Ontembare Vrouw in jou te gaan ontwaken?
Om je door haar te laten leiden.
Daarin nodigt zij je uit om je ware kracht te vinden, je passies te omarmen en met volle overgave te leven.
Ze inspireert jou om vrij, moedig en stralend te zijn. 
Want diep in jou ligt ook een immense kracht verscholen die zo enorm verlangt om vrijgelaten te gaan worden.

dubbele-lemniscaat

AGENDA